Directe links
 
     

Doelstellingen

 

Zakelijk

  • bruggen bouwen tussen jong en ervaren
  • gebruik maken van elkaars netwerk
  • samenwerken

Sociaal

  • stimuleren van bezinning en interactieve discussie
  • creëren van wederzijds begrip en respect
  • bevorderen van onderlinge vriendschap
  • bijdragen aan de maatschappij door een jaarlijks service-project

 

 

Identiteit

 

De leden van Equilibrium handelen vanuit vier kernwaarden, te weten:

Integriteit

wederzijds respect op basis van christelijke normen en waarden

Intensieve betrokkenheid

enthousiasme, initiatief, inzet en actie

Professionaliteit

ervaren gastsprekers, efficiëntie, heldere communicatie, zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie

Teamgeest

samenwerking, delen van kennis en ervaring, gezamenlijke ontwikkeling